Certificering

Contract Bouwservice BV

NBBU

Een bemiddelings- of uitzendorganisatie neemt u veel werk uit handen. De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zij behartigt de belangen van meer dan 1200 dienstverleners in de flexbranche. Een NBBU-onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

De NBBU is uw garantie dat u met een vakkundige en betrouwbare intermediair van doen hebt. Hier leest u wat de NBBU voor u betekent en waarom u het beste met een NBBU-bureau in zee kunt gaan.

NBBU

VCU Certificering

Contract Bouwservice voldoet aan de eisen van de Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU)

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid.  Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem.

Periodiek vindt er een toetsing plaats in de vorm van audits door een gecertificeerde organisatie, in dit geval DNV GL Business Assurance B.V. Er wordt o.a. getoetst volgens criteria zoals deze zijn vastgelegd in de VCU-checklist:

  • Veiligheids- en gezondheidsorganisatie en beleid
  • Selectie, gegevens- en documentenbeheer van de flexwerker
  • Voorlichting en instructie aan flexwerkers
VCU V

Stichting Normering Arbeid (SNA)

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De Norm voor betrouwbaarheid

Algemene Voorwaarden

Op al onze verrichtingen zijn de Algemene Voorwaarden van de NBBU van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij u op verzoek gaarne toe. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden te vinden en in te zien op de website van de NBBU, te weten www.nbbu.nl.

CAO

Wij zijn lid zijn van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en daarom is de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten van toepassing op al onze uitzendovereenkomsten. Omdat onze vakkrachten werkzaam zijn bij een bouw- of infrabedrijf is ook een deel van de CAO voor de Bouwnijverheid van toepassing.

De meest recente versie van de NBBU CAO kunt u vinden op de website van de NBBU, te weten www.nbbu.nl. Op deze website vindt u ook verdere interessante en relevante informatie.

Bouwbedrijven mogen op grond van de CAO voor de Bouwnijverheid alleen uitzendkrachten inlenen van NEN-gecertificeerde uitzendbureaus die zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid. Dit register kunt u inzien op www.normeringarbeid.nlContract Bouwservice voldoet aan alle eisen.

Vragen?

Natuurlijk kunt u voor eventuele vragen contact met ons opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken op 0599 – 724 972. Wij zullen ons best doen uw vragen zo snel en vakkundig mogelijk te beantwoorden.

Documenten inzien

Wilt u onze certificeringen, uitreksels en verklaringen inzien? Klik op de onderstaande button om de documenten te bekijken.